Our Blog

Wat zie u als u ‘s morgens voor de spiegel staat? Ziet u iemand die u aardig, warm en vertrouwd vindt? Of ziet u alleen fouten, gebreken en mislukkingen. In voorkomend geval  bent u niet de enige. Veel mensen hebben moeite om de goede dingen in zichzelf te zien.

Hoe komt dat?

Er zijn verschillende – mogelijke – oorzaken: opvoeding, relaties, maatschappelijke problemen of (recente) ervaringen.  Zeker is dat uw zelfbeeld en vertrouwen zich al op jonge leeftijd ontwikkelen. Als kind leren we al om te voorzien in onze basisbehoeften: voedsel, kleding en vooral liefde, veiligheid en acceptatie. Als in deze behoeften niet (genoeg) wordt voorzien, gaan we ons aanpassen om wel te krijgen wat we zo hard nodig hebben.

Als kind kun je natuurlijk nog niet goed relativeren en al snel denken dat aan jou ligt, dat je zelf iets niet goed doet. Wat er vervolgens ontstaat zijn gevoelens van angst, schaamte en soms zelfs schuldgevoelens. Dit kunnen gevoelens zijn die u blijven hinderen in uw verdere leven, die u misschien niet los kunt laten.

Dat kan anders.

U kunt veranderen, bijvoorbeeld doordat we samen uw gedachten, interpretaties, gevoelens en gedrag onderzoeken en bespreken. We kunnen samen werken aan een ander, gezonder